tirsdag den 19. august 2008

LaTeX \semifrenchspacing

Jeg var ved at skrive et brev på dansk i LaTeX (TeXLive), og syntes at det så lidt gnidret ud med \frenchspacing, som åben­bart er stan­dard på dansk. Omvendt syntes jeg at mellem­rummene efter sæt­ninger blev for store med et explicit \nonfrenchspacing.

#linux.dk@irc.oftc.net gjorde grove mig opmærksom på filen latex.ltx, og foreslog at jeg justerede lidt på værdierne.

Jeg endte med et rundt gennem­snit af definitionen i hhv. amsgen.dtx og oven­nævnte latex.ltx:

%% En mellemting mellem \frenchspacing og \nonfrenchspacing
\def\semifrenchspacing{\sfcode`\.2000\sfcode`\?2000\sfcode`\!2000%
\sfcode`\:1500\sfcode`\;1250\sfcode`\,1125 }
%%

Det ser ikke helt tovligt ud.