onsdag den 25. juni 2008

Krypteret swap på Ubuntu Hardy Heron

Installér først pakken cryptsetup:
$ wajig install cryptsetup
Tilføj dernæst følgende linjer til /etc/initramfs-tools/modules:
dm-crypt
dm-mod
aes_x86_64
# (eller aes_i586 for 32bit-maskiner)
sha256_generic
og sørg for at den første ram-disk bliver opdateret:
$ sudo update-initramfs -u ALL
Slå swap fra med
$ sudo swapoff -a
Tilføj følgende linje til /etc/crypttab (det antages at /dev/sda3 bruges som swap-partition):
swap /dev/sda3 /dev/urandom swap
I filen /dev/fstab identificeres partitioner vha. uuid, fx:
# /dev/sda3
UUID=85389c28-…-d7e1ed37fc64 none swap sw,pri=1 0 0
men det skal nu ændres til
/dev/mapper/swap none swap sw,pri=1 0 0
Nu skal maskinen blot genstartes. Nu kan den krypterede swap aktiveres:
$ sudo /etc/init.d/cryptdisks start
$ sudo swapon -a
Færdig!