onsdag den 2. januar 2008

NoCeM og MI5 Victim skidtpost

Opret de nødvendige kataloger hvis de ikke allerede findes:
$ sudo mkdir /etc/news/pgp && \
sudo chown news.news $_ && \
sudo ln -s $_ /var/spool/news/.gnupg

Importér bleachbots pgp-nøgle:
$ sudo gpg --keyring=/etc/news/pgp/ncmring.gpg --import \
--batch --no-permission-warning --no-default-keyring \
--no-options --allow-non-selfsigned-uid

Tillad bleachbot at annulere spam ved at indføje følgende linje i /etc/news/nocem.ctl:
bleachbot@httrack.com:spam

Tilføj en post à la denne i /etc/news/newsfeeds:
nocem!:!*,alt.nocem.misc,news.lists.filters\
:Tc,Wf,Ap:/usr/lib/news/bin/perl-nocem

Ingen kommentarer: