lørdag den 20. september 2008

Python modhex


hexHexChars = '0123456789abcdef'
modHexChars = 'cbdefghijklnrtuv'

hex2ModDict = dict(zip(hexHexChars, modHexChars))
mod2HexDict = dict(zip(modHexChars, hexHexChars))

def modhex_encode(s):
return ''.join(
[ hex2ModDict[c] for c in s.encode('hex') ]
)
# end def modhex_encode

def modhex_decode(m):
return ''.join(
[ mod2HexDict[c] for c in m ]
).decode('hex')
# end def modhex_decode

tirsdag den 19. august 2008

LaTeX \semifrenchspacing

Jeg var ved at skrive et brev på dansk i LaTeX (TeXLive), og syntes at det så lidt gnidret ud med \frenchspacing, som åben­bart er stan­dard på dansk. Omvendt syntes jeg at mellem­rummene efter sæt­ninger blev for store med et explicit \nonfrenchspacing.

#linux.dk@irc.oftc.net gjorde grove mig opmærksom på filen latex.ltx, og foreslog at jeg justerede lidt på værdierne.

Jeg endte med et rundt gennem­snit af definitionen i hhv. amsgen.dtx og oven­nævnte latex.ltx:

%% En mellemting mellem \frenchspacing og \nonfrenchspacing
\def\semifrenchspacing{\sfcode`\.2000\sfcode`\?2000\sfcode`\!2000%
\sfcode`\:1500\sfcode`\;1250\sfcode`\,1125 }
%%

Det ser ikke helt tovligt ud.

mandag den 28. juli 2008

HPET-aktivering

Jeg slog hpet til ved at tilføje clocksource=hpet til /boot/grub/menu.lst:
# defoptions=quiet splash clocksource=hpet
og opdatere grub:
$ sudo update-grub
efterfulgt af genstart, og nu ser situationen således ud:
$ dmesg | grep -i hpet
[ 0.000000] Command line: root=/dev/md1 ro quiet splash clocksource=hpet
[ 0.000000] ACPI: HPET 7D2F3000, 0038 (r1 INTEL DQ3510J 2CD MSFT 1000013)
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/md1 ro quiet splash clocksource=hpet
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] TSC calibrated against HPET
[ 32.713853] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 32.713856] hpet0: 4 64-bit timers, 14318180 Hz
[ 32.717777] Time: hpet clocksource has been installed.
[ 33.428180] hpet_resources: 0xfed00000 is busy

onsdag den 25. juni 2008

Krypteret swap på Ubuntu Hardy Heron

Installér først pakken cryptsetup:
$ wajig install cryptsetup
Tilføj dernæst følgende linjer til /etc/initramfs-tools/modules:
dm-crypt
dm-mod
aes_x86_64
# (eller aes_i586 for 32bit-maskiner)
sha256_generic
og sørg for at den første ram-disk bliver opdateret:
$ sudo update-initramfs -u ALL
Slå swap fra med
$ sudo swapoff -a
Tilføj følgende linje til /etc/crypttab (det antages at /dev/sda3 bruges som swap-partition):
swap /dev/sda3 /dev/urandom swap
I filen /dev/fstab identificeres partitioner vha. uuid, fx:
# /dev/sda3
UUID=85389c28-…-d7e1ed37fc64 none swap sw,pri=1 0 0
men det skal nu ændres til
/dev/mapper/swap none swap sw,pri=1 0 0
Nu skal maskinen blot genstartes. Nu kan den krypterede swap aktiveres:
$ sudo /etc/init.d/cryptdisks start
$ sudo swapon -a
Færdig!

mandag den 12. maj 2008

Ingen GoogleGroups, tak!

Der postes så meget skidtpost til Usenet fra Google Groups, at det efterhånden kan betale sig at blokere alt der har postnews.google.com i Path-linjen. Sådan kan gøres i INN2s newsfeeds:
ME/postnews.google.com:!*/!local::

onsdag den 7. maj 2008

Romertal i LaTeX

\makeatletter
\newcommand{\romertal}[1]{\romannumeral #1}
\newcommand{\Romertal}[1]{\expandafter\@slowromancap\romannumeral #1@}
\makeatother

onsdag den 23. januar 2008

Tidsskriftet Dyade

Hvis man bestiller et abonnement på Tidsskriftet Dyade, får man tilsendt et norsk girokort, som man ikke umiddelbart kan behandle i sin netbank. Banken har brug for Swift-kode eller Iban for at kunne lave en udlands­overførsel.

Det viser sig imidlertid at Acem Danmark registrerer de danske medlemmer som abonnerer på Dyade. Registreringen foregår ved at man indbetaler kr. 200,- til Acems post­giro­konto 1 45 59 66, og angiver at der er tale om et års­abonnement på Dyade i feltet “Meddelelser til beløbs­modtager”.

mandag den 7. januar 2008

ZYB på Nokia 6300

Kontonavn
ZYB
Serveradresse
sync.zyb.com
Brugernavn
(ZYB brugernavn)
Adgangskode
(ZYB adgangskode)
Kontaktdatabase
contacts
Kalenderdatabase
calendar
Notedatabase
(blank)
Brug foretrukne adgangspunkt?
Ja

torsdag den 3. januar 2008

Bashisk roulette

$ ((RANDOM%6)) || rm -rf ~

onsdag den 2. januar 2008

NoCeM og MI5 Victim skidtpost

Opret de nødvendige kataloger hvis de ikke allerede findes:
$ sudo mkdir /etc/news/pgp && \
sudo chown news.news $_ && \
sudo ln -s $_ /var/spool/news/.gnupg

Importér bleachbots pgp-nøgle:
$ sudo gpg --keyring=/etc/news/pgp/ncmring.gpg --import \
--batch --no-permission-warning --no-default-keyring \
--no-options --allow-non-selfsigned-uid

Tillad bleachbot at annulere spam ved at indføje følgende linje i /etc/news/nocem.ctl:
bleachbot@httrack.com:spam

Tilføj en post à la denne i /etc/news/newsfeeds:
nocem!:!*,alt.nocem.misc,news.lists.filters\
:Tc,Wf,Ap:/usr/lib/news/bin/perl-nocem