søndag den 9. maj 2010

BiBoB GPRS og MMS på HTC Desire

HTC Desire Der har været en del snakTelesnak om hvordan man kan få GPRS og MMS til at fungere på HTC Desire. Ikke alle er enige, men efter­hånden fik jeg det til at fungere på min enhed.

Første trin var at slette de to adgangs­punkter for Telenor, der blev oprettet automatisk første gang jeg startede kræet op. Det gøres ved at vælge MenuIndstillingerTrådløst og netværkMobilnetværkNavne på adgangspkt.MenuNulstil til standard. Dernæst oprettede jeg følgende to adgangs­punkter:

BiBoB Internet
Navn
BiBoB Internet
APN
internet.bibob.dk
Proxy
212.88.64.8
Port
8080
Brugernavn
Ikke indstillet
Adgangskode
Ikke indstillet
Server
mms.bibob.dk
MMSC
http://mms.telenor.dk
MMS-proxy
212.88.64.8
MMS-port
8080
MMS-protokol
WAP 2.0
MCC
238
MNC
02
Godkendelsestype
CHAP
APN-type
default

BiBoB MMS
Navn
BiBoB MMS
APN
mms.bibob.dk
Proxy
212.88.64.8
Port
8080
Brugernavn
Ikke indstillet
Adgangskode
Ikke indstillet
Server
Ikke indstillet
MMSC
http://mms.telenor.dk
MMS-proxy
212.88.64.8
MMS-port
8080
MMS-protokol
WAP 2.0
MCC
238
MNC
02
Godkendelsestype
CHAP
APN-type
mms
Dét der tilsyneladende fik det til at fungere i forhold til BiBoB's anbefalede opsætninger, var dels at jeg slettede de to Telenor-APN'er, dels at der blev angivet en server i internet-APN'et.

søndag den 11. januar 2009

UU-codec med accent grave

Følgende lap gør at mellemrum bliver erstattet med accent grave i Python 2.5s uu-codec:

diff --git a/uu_codec.py b/uu_codec.py
index 43fb93c..94552fc 100644
--- a/uu_codec.py
+++ b/uu_codec.py
@@ -34,9 +34,9 @@ def uu_encode(input,errors='strict',filename='',mode=0666):
write('begin %o %s\n' % (mode & 0777, filename))
chunk = read(45)
while chunk:
- write(b2a_uu(chunk))
+ write(b2a_uu(chunk).replace(' ', '`'))
chunk = read(45)
- write(' \nend\n')
+ write('`\nend\n')

return (outfile.getvalue(), len(input))


Se osse andet lappegrej fra samme forfatter.

lørdag den 20. september 2008

Python modhex


hexHexChars = '0123456789abcdef'
modHexChars = 'cbdefghijklnrtuv'

hex2ModDict = dict(zip(hexHexChars, modHexChars))
mod2HexDict = dict(zip(modHexChars, hexHexChars))

def modhex_encode(s):
return ''.join(
[ hex2ModDict[c] for c in s.encode('hex') ]
)
# end def modhex_encode

def modhex_decode(m):
return ''.join(
[ mod2HexDict[c] for c in m ]
).decode('hex')
# end def modhex_decode

tirsdag den 19. august 2008

LaTeX \semifrenchspacing

Jeg var ved at skrive et brev på dansk i LaTeX (TeXLive), og syntes at det så lidt gnidret ud med \frenchspacing, som åben­bart er stan­dard på dansk. Omvendt syntes jeg at mellem­rummene efter sæt­ninger blev for store med et explicit \nonfrenchspacing.

#linux.dk@irc.oftc.net gjorde grove mig opmærksom på filen latex.ltx, og foreslog at jeg justerede lidt på værdierne.

Jeg endte med et rundt gennem­snit af definitionen i hhv. amsgen.dtx og oven­nævnte latex.ltx:

%% En mellemting mellem \frenchspacing og \nonfrenchspacing
\def\semifrenchspacing{\sfcode`\.2000\sfcode`\?2000\sfcode`\!2000%
\sfcode`\:1500\sfcode`\;1250\sfcode`\,1125 }
%%

Det ser ikke helt tovligt ud.

mandag den 28. juli 2008

HPET-aktivering

Jeg slog hpet til ved at tilføje clocksource=hpet til /boot/grub/menu.lst:
# defoptions=quiet splash clocksource=hpet
og opdatere grub:
$ sudo update-grub
efterfulgt af genstart, og nu ser situationen således ud:
$ dmesg | grep -i hpet
[ 0.000000] Command line: root=/dev/md1 ro quiet splash clocksource=hpet
[ 0.000000] ACPI: HPET 7D2F3000, 0038 (r1 INTEL DQ3510J 2CD MSFT 1000013)
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/md1 ro quiet splash clocksource=hpet
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] TSC calibrated against HPET
[ 32.713853] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 32.713856] hpet0: 4 64-bit timers, 14318180 Hz
[ 32.717777] Time: hpet clocksource has been installed.
[ 33.428180] hpet_resources: 0xfed00000 is busy

onsdag den 25. juni 2008

Krypteret swap på Ubuntu Hardy Heron

Installér først pakken cryptsetup:
$ wajig install cryptsetup
Tilføj dernæst følgende linjer til /etc/initramfs-tools/modules:
dm-crypt
dm-mod
aes_x86_64
# (eller aes_i586 for 32bit-maskiner)
sha256_generic
og sørg for at den første ram-disk bliver opdateret:
$ sudo update-initramfs -u ALL
Slå swap fra med
$ sudo swapoff -a
Tilføj følgende linje til /etc/crypttab (det antages at /dev/sda3 bruges som swap-partition):
swap /dev/sda3 /dev/urandom swap
I filen /dev/fstab identificeres partitioner vha. uuid, fx:
# /dev/sda3
UUID=85389c28-…-d7e1ed37fc64 none swap sw,pri=1 0 0
men det skal nu ændres til
/dev/mapper/swap none swap sw,pri=1 0 0
Nu skal maskinen blot genstartes. Nu kan den krypterede swap aktiveres:
$ sudo /etc/init.d/cryptdisks start
$ sudo swapon -a
Færdig!

mandag den 12. maj 2008

Ingen GoogleGroups, tak!

Der postes så meget skidtpost til Usenet fra Google Groups, at det efterhånden kan betale sig at blokere alt der har postnews.google.com i Path-linjen. Sådan kan gøres i INN2s newsfeeds:
ME/postnews.google.com:!*/!local::